Dit is de Begroting 2020 van de gemeente Dordrecht!

Via onderstaande knoppen navigeert u direct naar de ondertitel en inleiding op deze begroting; Scherp op koers! en naar de Financiële hoofdlijnen. De beleidsinhoudelijke vertaling, waaronder de doelen en activiteiten voor 2020, kunt u vervolgens vinden onder de kop Programma's.