Algemene Dekkingsmiddelen

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • De Nederlandse economie blijft groeien, maar door gure wind uit het buitenland neemt deze groei wel af.
  • Aanhoudende lage (negatieve) rente op de geld- en kapitaalmarkt.
  • De aandeelhouders van Eneco NV bereiden een gezamenlijke verkoop voor.
  • Er is een herziening van het totale gemeentefonds per 2021 op komst. Met deze herziening van het gemeentefonds wordt onder meer beoogd de vastgestelde knelpunten in de verdeling van de middelen voor het sociaal domein op te lossen.
  • Vanaf 2022 mogen gemeenten geen precariobelasting meer heffen.

Financiën

Lasten € 10.117.092
Baten € 342.874.538
Saldo € -332.757.446