Toelichting financiële begroting

In deze toelichting wordt meer informatie gegeven over de Begroting 2020. We vergelijken de Begroting 2020 met de Begroting 2019 en de werkelijke baten en lasten uit de Jaarrekening 2018. Het gedeelte van de begroting dat incidenteel is, wordt afzonderlijk toegelicht. Ook de boekwaarde van de activa en de reserves en voorzieningen worden gepresenteerd.