Projecten

Overzicht projecten

Een project is een eenmalige en eindige taak of activiteit met een concreet gedefinieerd eindresultaat, waarvan de uitvoering zich, in de meeste gevallen, over meerdere jaren uitstrekt. De reserveringen zijn bij voorgaande kadernota’s, bij het vaststellen van de prognose grondbedrijf of bij MJP’s genomen besluiten gedaan. Kredieten zijn formeel door de raad geautoriseerde en beschikbaar gestelde budgetten (vanuit de reserveringen) ten behoeve van de voorbereiding en/of uitvoering van een formeel voorgenomen project. In de tabel 'overzicht actieve projecten' zijn zowel de grote projecten als de overige projecten opgenomen. De bedragen genoemd bij de grondexploitaties zijn feitelijk allemaal reserveringen die voornamelijk door toekomstige grondopbrengsten worden gedekt. Bij de overige projecten vormt het reserveringsbedrag het totaal aan verwachte uitgaven dat nodig is om het project te realiseren. De dekking hiervan vindt plaats door gemeentelijke middelen en bijdragen van derden zoals subsidies.

In de tabel zijn de reserveringen, kredieten en uitgaven per project weergegeven. Hiermee wordt zichtbaar welk gedeelte van het krediet is uitgegeven en welk gedeelte nog beschikbaar (en eventueel heroverweegbaar) is. Om de tabel niet onnodig complex te maken is er voor gekozen om de bedragen niet uit de splitsen in de verschillende dekkingsbronnen; in de projectbladen voor de grote projecten wordt op beknopte wijze inzichtelijk gemaakt of de uitgaven gedekt zijn door de gemeente of door middelen van derden.

Overzicht actieve projecten 2017 per programma met meerjarige kredieten:

Begrotingsprogramma

Omschrijving project

Reservering

Krediet

Realisatie
t/m aug 2019

Leefbaar en Veilig Dordrecht

Brandweer 2e uitrukpost Oranjepark - reservering

n.v.t.

n.v.t.

301.732

* wordt verrekend met de VRZHZ

Totaal Leefbaar en Veilig Dordrecht

0

0

301.732

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Herstructurering Dordt West (va 2016)-reservering

33.093.826

33.093.826

8.513.114

Nieuwe Dordtse Biesbosch

34.017.200

34.017.200

32.999.626

Dordtse Mijl (voorbereiding)

668.500

668.500

701.701

Merwedestraat - Oranjelaan

15.400.406

15.400.406

15.073.123

Totaal Groen en Ruimtelijk Dordrecht

83.179.932

83.179.932

57.287.564

Gezond en Levendig Dordrecht

Hofkwartier - Openbare ruimte

1.364.975

1.219.950

1.055.511

Visbrug

850.000

850.000

64.268

Synode 2018 - 2019 (Reservering)

1.000.000

1.000.000

840.480

Totaal Gezond en Levendig Dordrecht

3.214.975

3.069.950

1.960.259

Lerend en Ondernemend Dordrecht

WDO Voorbereiding

34.838.980

34.838.980

18.572.748

Leerpark

46.508.826

46.508.826

41.212.895

Totaal Lerend en Ondernemend Dordrecht

81.347.806

81.347.806

59.785.643

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Patersweg 1 - reservering

295.290

295.290

328.117

Mijlweg / vd Wees Brandstofverkooppunt

1.427.224

1.427.224

1.049.721

Mijlweg - Nijverheidsstraat GREX - Reservering

2.175.452

2.175.452

2.469.619

Grote Hondring 20 - Reservering

847.253

847.253

561.840

Iepenlaan - Reservering

418.691

418.691

322.803

Noordendijk - Reservering

1.671.514

1.671.514

2.035.398

Oudendijk Reservering

4.561.713

4.561.713

3.057.682

Amstelwijck businesspark (deel 1)

21.707.485

19.386.455

19.000.853

WDO, GREX Zuidwesthoek, Reservering

6.443.889

6.443.889

6.388.147

Dresselhuysstraat (incl. tiny houses)

268.608

222.627

197.107

Oranjepark GREX - reservering

256.076

256.076

256.076

Dordtse Kil IV (WDO) - deel 1 (BIE)

41.630.950

25.949.906

23.009.224

Papeterspad complex

1.740.966

1.740.966

641.439

Gezondheidspark - overkampzone (GZP)

4.936.420

4.665.341

4.619.204

Amnesty internationalweg

152.567

115.168

74.916

Vogelplein/Sperwerstraat

909.131

909.131

975.348

Uitgifte Drechtwerk B&S - Reservering

2.785.513

2.785.513

2.740.098

Baanhoekweg 20 Brandstofverkooppunt

359.059

359.059

305.327

Troelstrahof

946.465

671.127

605.075

Spuiboulevard

1.572.685

1.572.685

1.572.685

OMC Terrein - Reservering

326.964

326.964

128.256

AW Wonen (Spoorzone) - Reservering

3.200.000

3.200.000

400.000

Steegoversloot 38-40

237.557

237.557

208.463

Stadswerven

126.643.957

82.170.808

76.337.528

Out of pocket Bouwende Stad - Reservering

1.000.000

1.000.000

359.823

Zuidelijk Stationsgebied (Spoorzone)

3.530.000

870.000

210.665

Totaal Bouwend en bereikbaar Dordrecht

230.045.429

164.280.409

147.855.414

TOTAAL GENERAAL

397.788.142

331.878.097

267.190.612