Bedrijfsvoering

De gemeente Dordrecht heeft vanuit het Coalitieakkoord 2018-2022 forse ambities en opgaven. We werken daarom opgavegestuurd en zetten de opgaven centraal in verbinding met partners.

Dit vraagt een andere manier van werken: inhoud boven structuren, organiseren van samenwerking en het vergroten van flexibiliteit door focus te leggen op krachtige opgave- en kernteams. Daarnaast hebben we als organisatie ook te maken met nieuwe wetgevingen, zoals op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Dit alles vraagt een betrouwbare en flexibele bedrijfsvoering.

In deze paragraaf leest u welke ambities wij hebben op het gebied van organisatieontwikkeling & HR, huisvesting, informatiemanagement en ICT en communicatie.