Autorisatieoverzicht investeringen

In onderstaande tabel wordt per programma het totale investeringsvolume plus bijbehorende kapitaallasten gepresenteerd.

Bedragen x € 1.000

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Programma's

2020

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

153

33

33

33

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

27.403

14.726

9.787

9.663

1.715

3.502

4.013

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

650

75

125

46

74

83

Lerend en Ondernemend Dordrecht

800

33

34

Gezond en Levendig Dordrecht

2.468

1.112

1.451

1.266

234

387

635

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

105

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

1.284

450

450

156

182

209

TOTALEN

31.957

17.088

11.764

11.159

2.184

4.211

5.007

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

2020

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Vervanging audiovisuele apparaat gemeenteraad 2020

153

33

33

33

Totaal Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

153

33

33

33

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Groen en Ruimtelijk Dordrecht

2020

2021

2022

2023

2021

2022

2023

PROJ: Vervoermiddelen 2020

154

5

33

33

PROJ: Mechanisatie Groen 2020

135

4

16

16

PROJ: Vervoermiddelen 2021

154

5

34

PROJ: Vervoermiddelen 2022

154

5

PROJ: Mechanisatie Groen 2021

135

4

16

PROJ: Mechanisatie Groen 2022

135

4

PROJ: Mechanisatie Groen 2023

135

PROJ: Vervoermiddelen 2023

154

PROJ Stadswerven Infra, klaar in 2026

3

3

3

3

115

115

115

PROJ Stadswerven infra Brug, klaar in 2021

2.715

193

270

270

PROJ: Vervanging verlichting 2020

453

14

30

30

PROJ Kunstwerken 2020 (Realisatie t/m 2024)

418

13

18

18

PROJ: GRP VI Rioolprogramma 2020 Realisatie tm '24

2.952

89

138

136

PROJ Vervanging VRI's construc 2020

150

5

5

7

PROJ Vervanging VRI's apparatuur 2020

85

3

3

6

PROJ Wegen 2020 elementenverharding vb.'19 afr.'21

1.406

42

69

70

PROJ Wegen 2021 elementenverharding vb.'20 afr.'22

78

1.406

2

45

73

PROJ Wegen 2020 overig vb.'19 afr.'21 (20 jaar)

3.452

119

258

259

PROJ Wegen 2021 overig vb.'20 afr.'22 (20 jaar)

78

2.307

2

72

156

PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2021

123

4

4

PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2021

53

2

3

PROJ Installaties brugbediening 2018

190

15

15

15

Installaties brugbediening 2020

175

12

12

12

PROJ Renovatie Korte Kalkhaven/Keizershof

250

71

102

102

PROJ Wegen 2022 elementenverharding vb.'21 afr.'23

78

1.406

2

45

PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar)

78

5.667

2

172

PROJ Kunstwerken 2021 (Realisatie t/m 2025)

418

13

18

PROJ: Vervanging verlichting 2021

435

13

29

PROJ Kunstwerken 2022 (Realisatie t/m 2026)

418

13

PROJ: Vervanging verlichting 2022

453

14

PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2022

350

11

PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2022

225

7

PROJ Wegen 2023,elementenverharding vb '22 afr.'24

78

1.406

2

PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)

78

5.667

2

PROJ Wegen 2024,elementenverharding vb `23 afr.`25

78

PROJ Wegen 2024 overig vb.`23 afr.`25 (20 jaar)

78

PROJ: GRP VI Rioolprogramma 2023 Realisatie tm `27

5.594

PROJ: GRP VI Rioolprogramma 2023 Realisatie tm `27

-4.528

PROJ Dordtse Mijl Dokweg-Wilgenbos-groot onderhoud

1.215

3.360

36

308

308

PROJ: Vervanging verlichting 2023

453

PROJ Kunstwerken 2023 (Realisatie t/m 2027)

418

PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2023

80

PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2023

125

PROJ Renovatie div. Kademuren 2020

625

19

24

24

PROJ Renovatie div. Kademuren 2021

490

15

19

PROJ Renovatie div. Kademuren 2022

820

25

PROJ Renovatie kademuur Mijlsehaven

1.000

30

30

39

Renovatie kademuur Kuipershaven

1.275

1.200

38

74

96

PROJ Wielwijk infra - Westervoeg

2.592

243

243

243

PROJ Wielwijk infra - Westervoeg

-293

-38

-38

-38

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o

1.953

750

78

101

101

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o

-261

-458

-8

-22

-22

PROJ Nw Krispijn - Nassauweg openbare ruimte

413

4

23

23

PROJ Crabbehof openbare ruimte

250

29

29

29

PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg

200

13

13

13

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte

1.043

375

44

55

55

PROJ WDO infra (gereed 2020)

5.111

3.407

523

1.401

1.401

Totaal Groen en Ruimtelijk Dordrecht

27.403

14.726

9.787

9.663

1.715

3.502

4.013

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

2020

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Herinrichting Veld T (2018)

200

10

10

10

Ruimen Veld T (2018)

25

10

10

10

Herinrichten veld U - Essenhof (2018)

200

10

10

10

Ruimen veld U - Essenhof (2018)

25

10

10

10

Geluidsinstallatie aula's 2020

100

3

22

22

Grafdelfmachine 2020

100

3

12

12

Herinrichting ovenruimte (2022)

75

9

Columbaria (2023)

100

Herinrichting aula Thuredrith (2023)

25

Totaal Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

650

75

125

46

74

83

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Lerend en Ondernemend Dordrecht

2020

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Gymzaal Dintelstraat 21, sloop & herbouw in 2021

800

33

34

Totaal Lerend en Ondernemend Dordrecht

800

33

34

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Gezond en Levendig Dordrecht

2020

2021

2022

2023

2021

2022

2023

ICT, multimedia en software (2020)

130

28

28

28

ICT, multimedia en software (2021)

130

28

28

ICT, multimedia en software (2022)

130

28

Inrichting tentoonstellingen (2020)

45

10

10

10

Inrichting tentoonstellingen (2021)

45

10

10

Inrichting tentoonstellingen (2022)

45

10

Facilitaire voorzieningen (2020)

65

14

14

14

Facilitaire voorzieningen (2021)

65

14

14

Facilitaire voorzieningen (2022)

65

14

ICT, multimedia en software (2023)

130

Inrichting tentoonstellingen (2023)

45

Facilitaire voorzieningen (2023)

65

STH veegmachine 1800PHK verticuteermachine (2017)

33

5

5

STH veegmachine 1800PHK verticuteermachine (2017)

-6

-1

-1

JCB 354 compact+ferri armmaaier+knipper (2019)

55

9

JCB 354 compact+ferri armmaaier+knipper (2019)

-10

-2

Case IH JX1070C+hoogwerkerbak+voorlader (2017)

65

8

8

Case IH JX1070C+hoogwerkerbak+voorlader (2017)

-11

-1

-1

Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 1 (2019)

30

3

3

4

Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 1 (2019)

-5

Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 2 (2019)

30

3

3

4

Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 2 (2019)

-5

-1

-1

-1

Schenkeldijk kunstgrasveld R mat slag renov (2018)

37

4

4

4

Schenkeldijk kunstgrasveld R mat slag renov (2018)

-6

-1

-1

-1

Schenkeldijk kunstgrasveld M mat totaal renov 2021

216

25

25

Schenkeldijk kunstgrasveld M mat totaal renov 2021

-38

-4

-4

Husmann houtversnipperaar (2018)

31

5

5

5

Husmann houtversnipperaar (2018)

-5

-1

-1

-1

Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018)

31

5

5

5

Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018)

-5

-1

-1

-1

John Deere X740 (2019)

30

4

4

John Deere X740 (2019)

-5

-1

-1

Hörger SKU kunstgrasreiniger (2019)

30

5

5

5

Hörger SKU kunstgrasreiniger (2019)

-5

-1

-1

-1

Redemix verti-drain 7120 (2020)

33

5

5

5

Redemix verti-drain 7120 (2020)

-6

-1

-1

-1

John Deere 1515 circelmaaier (2021)

68

15

John Deere 1515 circelmaaier (2021)

-12

-3

John Deere 1905 kooimaaier (2021)

102

22

John Deere 1905 kooimaaier (2021)

-18

-4

Zeehavenlaan veld A eenmalig lava (2021)

135

7

7

Zeehavenlaan veld A eenmalig lava (2021)

-23

-1

-1

Ford Transit Chasis RDW incl Hiab laadkraan (2020)

57

7

7

7

Ford Transit Chasis RDW incl Hiab laadkraan (2020)

-10

-1

-1

-1

Zeehavenlaan veld A doelgebied voetbal (2021)

34

7

7

Zeehavenlaan veld A doelgebied voetbal (2021)

-6

-1

-1

Zeehavenlaan veld A verv.Kgrasat zand/sbr (2021)

328

38

38

Zeehavenlaan veld A verv.Kgrasat zand/sbr (2021)

-57

-7

-7

Kubota RTV 900 (1ste) (2020)

36

6

6

Kubota RTV 900 (1ste) (2020)

-6

-1

-1

Kubota RTV 900 (2de) (2020)

36

6

6

Kubota RTV 900 (2de) (2020)

-6

-1

-1

Stadspolders veld 2 doelgebied voetbal (2020)

34

7

7

7

Stadspolders veld 2 doelgebied voetbal (2020)

-6

-1

-1

-1

Stadspolders veld 2 eenmalig lava (2020)

121

6

6

6

Stadspolders veld 2 eenmalig lava (2020)

-21

-1

-1

-1

Stadspolders veld 2 verv Kgr zand/sbr voetb+d 2020

293

34

34

34

Stadspolders veld 2 verv Kgr zand/sbr voetb+d 2020

-51

-6

-6

-6

Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2020

34

7

7

7

Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2020

-6

-1

-1

-1

Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020

34

7

7

7

Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020

-6

-1

-1

-1

John Deere JD3720 (2021)

64

7

7

John Deere JD3720 (2021)

-11

-1

-1

Ford Transit (2) T200S & Connect T23 L TDCi (2022)

41

7

Ford Transit (2) T200S & Connect T23 L TDCi (2022)

-7

-1

Schenkeldijk veld N slagcirkel renov (2022)

40

9

Schenkeldijk veld N slagcirkel renov (2022)

-7

-2

Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov

77

9

9

Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov

-13

-2

-2

Schenkeldijk veld N verv doelgebied (2022)

40

9

Schenkeldijk veld N verv doelgebied (2022)

-7

-2

Schenkeldijk veld 2 doelmat (2022)

36

8

Schenkeldijk veld 2 doelmat (2022)

-6

-1

Schenkeldijk veld 2 totaal mat renov (2022)

303

36

Schenkeldijk veld 2 totaal mat renov (2022)

-53

-6

Schenkeldijk veld 4 hockey doelmat (2022)

39

8

Schenkeldijk veld 4 hockey doelmat (2022)

-7

-1

Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022)

247

29

Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022)

-43

-5

Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022)

36

8

Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022)

-6

-1

Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022)

448

52

Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022)

-78

-9

Smitsweg veld 2 doelmat (2022)

36

8

Smitsweg veld 2 doelmat (2022)

-6

-1

Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022)

131

15

Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022)

-23

-3

Krommedijk veld D doelgebieden (2023)

35

Krommedijk veld D doelgebieden (2023)

-6

John Deere 1905 Kooimaaier (2023)

102

John Deere 1905 Kooimaaier (2023)

-18

Reeweg atletiek L+S renovatie (2023)

65

Reeweg atletiek L+S renovatie (2023)

-11

Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)

636

Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)

-110

Schenkeldijk veld R hockey slagcirkel ren. (2023)

42

Schenkeldijk veld R hockey slagcirkel ren. (2023)

-7

Schenkeldijk veld R hockey totaal mat (2023)

260

Schenkeldijk veld R hockey totaal mat (2023)

-45

Stadion FC Dordrecht-infra en parkeren

1.300

87

87

87

Wantijbad Zandfilter ombouwen naar buffer (25 jr)

237

14

14

14

Wantijbad Zandfilter ombouwen naar buffer (25 jr)

-41

-2

-2

-2

Wantijbad Fundatiepomp vervangen (20 jaar)

34

2

2

2

Wantijbad Fundatiepomp vervangen (20 jaar)

-6

Totaal Gezond en Levendig Dordrecht

2.468

1.112

1.451

1.266

234

387

635

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Duurzaam en Innovatief Dordrecht

2020

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Bruggen Weizigt (2023)

75

Inrichting stadsboerderij (2023)

30

Totaal Duurzaam en Innovatief Dordrecht

105

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

2020

2021

2022

2023

2021

2022

2023

PG Sportboulevard Vervanging afsluit.speedgate '19

110

13

13

13

PG Achterom Vervanging parkeerapparatuur 2020

220

25

25

26

PG Achterom Vervanging CCTV/Intercom 2020

60

7

7

7

PG Achterom Vervanging afsluitingen/speedgate 2020

75

9

9

9

PG Sportboulevard Vervanging parkeerapparatuur '19

215

25

25

25

PG Sportboulevard Vervanging CCTV/Intercom 2019

50

6

6

6

Verkeersstructuurplan Centrum

104

45

45

45

Verkeersveiligheid jaarschijf 2022

450

26

Verkeersveiligheid jaarschijf 2021

450

26

26

Verkeersveiligheid jaarschijf 2020

450

26

26

26

Totaal Bouwend en Bereikbaar Dordrecht *

1.284

450

450

156

182

209

* Exclusief grondexploitaties