Staat van reserves

Bedragen x € 1.000

Aard

Stand per 1-1-2020

Storting in reserve

Onttrekking uit reserve

Stand per 1-1-2021

Stand per 1-1-2022

Stand per 1-1-2023

Algemene reserves

100

Algemene reserve

25.207

0

7.850

17.357

17.357

17.357

110

Reserve Grondbedrijf

2.405

10.638

2.000

11.043

12.471

16.624

Subtotaal Algemene Reserves

27.613

10.638

9.850

28.400

29.828

33.981

Bestemmingsreserves

302

Reserve Functioneel leeftijdsontslag brandweer

7

0

3

4

0

0

303

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

100

100

0

200

300

400

304

Reserve parkeervoorzieningen

5.736

1.313

858

6.191

6.824

7.592

309

Reserve Afschrijving

202.085

18.238

11.706

208.617

207.598

201.407

314

Reserve Riolering

2.279

0

186

2.094

4.239

6.252

315

Reserve afval

628

188

365

451

640

828

316

Reserve Dienstverlening Drechtsteden

144

0

0

144

144

144

327

Reserve Acquisitie

400

0

0

400

400

400

332

Reserve onderwijshuisvesting

5.000

0

0

5.000

5.000

5.000

334

Reserve Jeugdfonds

198

40

42

196

194

192

341

Reserve Juridische risico's

10.200

0

0

10.200

10.200

10.200

364

Reserve Onderhoud vastgoed

8.724

3.049

2.400

9.373

9.986

10.591

365

Reserve Onderhoud wegen

55

0

0

55

55

55

366

Reserve Programmering Dordtse musea

354

0

0

354

354

354

367

Reserve Subsidies gemeentelijke monumenten

94

0

0

94

94

94

368

Reserve Beleidswensen

0

6.932

3.596

3.336

0

0

376

Reserve Vervanging openbare verlichting

31

0

26

5

71

128

378

Reserve Frictiekosten organisatieontwikkeling

986

0

0

986

986

986

401

SI-Impuls Fiets

1.837

0

0

1.837

1.837

1.837

402

SI-Verkeersmanagement

51

0

24

27

0

0

403

SI-Gratis OV 65+

1.500

0

500

1.000

500

0

404

SI-Sociaal domein innovatiebudget & versterken sociale infrastructuur

4.070

0

1.250

2.820

1.400

0

405

SI-Verkeersstructuurplan centrum

104

0

104

0

0

0

410

SI-Aantrekken, stimuleren en verplaatsen bedrijven

1.650

0

0

1.650

1.650

1.650

411

SI-Hofkwartier

1.333

0

0

1.333

1.333

1.333

413

SI-Impulsen sociale veiligheid

1.500

0

500

1.000

500

0

422

SI-Bodemsanering

3

0

0

3

3

3

423

SI-Nieuwe Dordtse Biesbosch

835

0

0

835

835

835

430

SI-Initiatieven Levendige Binnenstad

400

0

250

150

0

0

432

SI-Dordt West

9.379

0

5.658

3.720

2.587

2.535

442

SI-Spoorzone/Spuiboulevard

6.800

0

0

6.800

6.800

6.800

446

SI-Voorstraat Noord

24

0

11

13

2

2

447

SI-Toerisme: cofinanciering Waterdriehoek

1.698

0

0

1.698

1.698

1.698

448

SI-Leerpark

242

0

108

134

81

38

451

SI-Infra stadion FC Dordrecht

1.710

0

1.710

0

0

0

452

SI-Oranjepark

2.500

0

0

2.500

2.500

2.500

453

SI- Zuidelijk Stationsgebied

2.859

0

0

2.859

2.859

2.859

460

SI-Westelijke Dordtse Oever

7.084

2.000

5.211

3.873

-834

1.166

461

SI-Duurzame Stad

1.000

0

0

1.000

1.000

1.000

489

SI-Levendige Binnenstad

206

0

0

206

206

206

492

SI-Sportpark Corridor

374

0

10

365

365

365

493

SI-Stadswerven

565

0

3

563

560

557

494

SI-Sportparken

5.280

0

0

5.280

5.280

5.280

496

SI-Onderwijshuisvesting

85.325

0

0

85.325

85.325

85.325

497

SI-Campusontwikkeling Leerpark

5.000

0

0

5.000

5.000

5.000

Subtotaal Bestemmingsreserves

380.351

31.861

34.521

377.691

368.571

365.612

Totaal

407.964

42.498

44.370

406.091

398.400

399.593