Projecten

Amstelwijck Wonen

Datum rapportage: september 2019
Portefeuillehouder: M.D. Burggraaf

Doelstelling/beoogd resultaat project

Ontwikkeling van het gebied Amstelwijck waaronder het oude ziekenhuisterrein, sportvelden, camping en het oude terrein van stadsbeheer vallen. Deze nieuwe ontwikkeling wordt een groen blauwe wijk waarin onder andere klimaat adaptatie een belangrijk onderwerp is. Een ontwikkeling kan niet op zich zelf staan en zo wordt er ook goed gekeken naar de verbindingen met bewoners, omliggende wijken en de spoorzone. In totaal zijn er in Amstelwijck ca. 900 woningen geprogrammeerd en draagt zo bij aan de ambities van dit college om de komende 4 jaar 4.000 woningen te bouwen.