Kerngegevens van de stad

Kengetallen stad

In onderstaande tabel zijn enkele kengetallen voor de gemeente Dordrecht weergegeven op het gebied van inwoneraantallen, sociale zekerheidsuitkeringen en het aantal huur- en koopwoningen.

Demografie

1-1-2016

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

Inwoners < 20 jaar

26.646

26.284

26.013

25.747

Inwoners van 20-64 jaar

70.940

70.764

70.377

70.480

Inwoners > 64 jaar

21.274

21.655

22.026

22.482

Aantal inwoners

118.860

118.703

118.416

118.709

Sociale zekerheid

1-1-2016

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen¹

5.945

6.003

6.030

6.150

Werkloosheidsuitkeringen

3.284

3.065

2.399

1.872

Bijstandsuitkeringen

3.878

4.034

3.885

3.753

Aantal uitkeringen²

13.107

13.102

12.314

11.775

Fysieke structuur

1-1-2016

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

Koopwoningen

30.240

30.501

30.295

30.983

Huurwoningen

24.224

24.337

24.633

23.833

Aantal woningen

54.464

54.838

54.928

54.816

¹ Exclusief cijfers Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelfstandigen. Het UWV publiceert hierover per 2018 vanwege de kleine aantallen geen gemeentecijfers meer.
² Naar aanleiding van de aangepaste cijfers Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (2016 en 2017), namelijk exclusief cijfers Wet arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zelfstandigen, zijn ook de totalen in de kolommen 2016 en 2017 gewijzigd. De cijfers blijven hiermee vergelijkbaar.